TS EN ISO 11611

Koruyucu giyecekler - Kaynak ve ilgili işlemlerde kullanılan
Bu standard, baş (başlıklar) ve ayaklar (tozluklar) dâhil, kullanıcının vücudunu korumak ve mukayese edilebilir tehlikelere sahip kaynak ile ilgili işlemler süresince giyilmek üzere tasarlanmış başlıklar, önlükler, kollar ve tozluklar dâhil koruyucu giyecekler için asgari temel güvenlik kurallarını ve deney yöntemlerini kapsar. Giyen kişinin kafasının ve ayaklarının korunması bakımından, bu standard sadece başlıklar ve tozluklar için geçerlidir, ellerin korunmasına yönelik kuralları kapsamaz.

TS EN ISO 11612

Koruyucu giyecekler - Isı ve aleve karşı koruyucu giyecek (ISO 11612: 2008)
Bu standard, giyen kişinin elleri hariç vücudunu ısıdan ve/veya alevden korumak için tasarımlanan ve esnek malzemelerden yapılan elbiseler için performans kurallarını kapsar. Giyen kişinin kafasının ve ayaklarının korunması açısından, bu standardın kapsamına giren koruyucu giyecek unsurları sadece tozluklar, başlıklar ve bot kılıflarıdır. Ancak, başlıklara ilişkin, siperlikler ve solunum donanımı için kurallar verilmemiştir.

TS EN 1149-1

Koruyucu giyecekler-Elektrostatik özellikler-Bölüm 1: Yüzey öz direnci (deney metotları ve kurallar)
Bu standard, yangına yol açan boşalmalardan kaçınmak amacıyla elektrostatik yük yayıcı koruyucu giyeceğe ait elektrostatik kuralları ve deney metotlarını kapsar..

TS 1149-2 EN ISO 294-2

Plastikler - Termoplastik malzemelerden enjeksiyon kalıplama ile deney parçalarının hazırlanması - Bölüm 2: Küçük çekme çubukları
Bu standard, kalınlığı 3 mm, genişliği 10 mm ve uzunluğu 60 mm olan, çubukların (ISO 8256' da Tip 4) enjeksiyonla kalıplanması için, dört boşluklu tip C ISO kalıbını kapsar.

TS EN ISO 13688:2013

Koruyucu giyecekler - Genel özellikler

TS EN 13034

Sıvı kimyasal maddelere karşı koruyucu giyecekler - Sıvı kimyasal maddelere karşı sınırlı koruma sağlayan koruyucu giyecekler için performans kuralları (tip 6 ve tip pb [6] donanımı)
Bu standard, kimyasal maddelere karşı koruyucu giyecek takımı (Tip 6) ve kısmi vücut koruyucularının (Tip PB [6]) her ikisini de kapsar.

TS EN ISO 20471:2013

Yüksek görülebilirlik uyarısı olan giyecek - Deney metotları ve özellikler

IEC 61482-2

TS EN ISO 15614-1

Metalik malzemeler için kaynak prosedürlerinin şartnamesi ve vasıflandırılması - Kaynak prosedürü deneyi - Bölüm 1: Çeliklerin gaz ve ark kaynağı,nikel ve nikel alaşımlarının ark kaynağı
Bu standard, bir ilk kaynak prosedürü şartnamesinin kaynak prosedür deneyleri ile nasıl vasıflandırılacağını belirtir.

TS EN ISO 15614-1

Metalik malzemeler için kaynak prosedürlerinin şartnamesi ve vasıflandırılması - Kaynak prosedürü deneyi - Bölüm 2: Alüminyum ve alaşımlarının ark kaynağı
Metalik malzemeler için kaynak prosedürlerinin şartnamesi ve vasıflandırılması - Kaynak prosedürü deneyi - Bölüm 2: Alüminyum ve alaşımlarının ark kaynağı

TS EN 469

İtfaiyeciler için koruyucu giyecekler - Yangınla mücadelede kullanılan koruyucu giyecekler için performans kuralları.
Bu standard, yangınla mücadele işlemleri ve kurtarma çalışması, felaketler sırasındaki yardımlar gibi ilgili diğer faaliyetler sırasında giyilen koruyucu giyecekler için asgari performans kurallarının seviyelerini kapsar.

TS EN 343

Koruyucu giyecekler - Yağmura karşı koruma.
Bu standard, yağış (yağmur, kar tanesi gibi), sis ve zeminden kaynaklanan neme karşı koruma sağlayan giyeceklerin malzemeleri ve birleşme yerlerine uygulanabilen deney metotları ve bunlara ilişkin özellikleri kapsar.

TS EN 14058

Koruyucu giyecekler - Soğuk ortamlara karşı koruma için giyecek parçaları.

TS EN 14058

Koruyucu giyecekler - Soğuk ortamlara karşı koruma için giysiler.
Bu Avrupa Standardı, serin ortamda vücudun soğumasına karşı korumaya yönelik tekli giysilerin performansı için gereklilikleri ve deney yöntemlerini kapsar. Bu standard, bölgesel soğumanın önlenmesine yönelik başlıklar veya ayakkabılar veya eldivenler için belirli gereklilikleri içermez.

TS EN ISO 14116

Koruyucu giyecekler - Isıya ve aleve karşı koruma - Sınırlı alev yayma özelliğine sahip malzemeler, malzeme grupları ve giyecekler

TS EN ISO 6530

Koruyucu giyecekler - Sıvı kimyasal maddelere karşı koruma - Malzemelerin sıvı nüfuziyetine direnci için deney metodu.
Bu standard, sıvı kimyasal maddelere özellikle düşük uçuculuğa sahip kimyasal maddelere karşı koruyucu giyecek malzemelerinde nüfuziyet, absorpsiyon ve geçirmezlik indislerini ölçmek için bir deney metodunu belirtir.

TS EN ISO 12127-2

Isı ve aleve karşı dayanıklı giyecekler-Koruyucu giyecek ve ilgili malzemede temas ısısı geçişi tayini-Kısım 2-Küçük silindirler düşürerek oluşturulan temas ısısı kullanma metodu.

TS EN ISO 13934-1

Tekstil - Kumaşların gerilme özellikleri - Bölüm 1:En büyük kuvvetin ve en büyük kuvvet altında boyca uzamanın şerit yöntemiyle tayini.

TS EN ISO 13938-2

Tekstil-Kumaşların patlama özellikleri - Bölüm 2: Patlama mukavemetinin ve patlama gerilmesinin tayini için pnömatik metot.
Bu standard, tekstil kumaşlarının patlama mukavemeti ve patlama yüzey gerilmesinin tayini için pnömatik basınç metodunu kapsar.

TS EN ISO 13937-1

Tekstil - Kumaşların yırtılma özellikleri- Bölüm 1: Balistik sarkaç metodu ile yırtılma kuvvetinin tayini.
Bu standard, tekstil kumaşların yırtılma kuvvetini tayin etmek için balistik sarkaç (Emendorf) metodu olarak bilinen metodu kapsar.

TS EN ISO 13937-2

Tekstil- Kumaşların yırtılma özellikleri- Bölüm 2: Pantalon biçimindeki deney numunelerinin yırtılma kuvvetinin tayini (tek yırtma metodu).
Bu standard, kumaşın yırtılma kuvvetini tayin etmek için pantolon şeklinde kesilmiş bir deney numunesinin kullanıldığı ve pantalon deneyi olarak bilinen tek yırtma metodunu kapsar.

TS 393 EN ISO 13938-1

Tekstil - Kumaşların patlama özellikleri - Bölüm 1: Patlama mukavemetinin ve patlama gerilmesinin tayini için hidrolik metot.
Bu standard, tekstil kumaşlarının patlama mukavemeti ve patlama yüzey gerilmesinin tayini için hidrolik basınç metodunu kapsar.

TS EN ISO 13938-2

Tekstil-Kumaşların patlama özellikleri - Bölüm 2: Patlama mukavemetinin ve patlama gerilmesinin tayini için pnömatik metot.
Bu standard, tekstil kumaşlarının patlama mukavemeti ve patlama yüzey gerilmesinin tayini için pnömatik basınç metodunu kapsar.

TS EN ISO 15025

Koruyucu giyecekler - Aleve karşı koruma - Sınırlandırılmış alev sıçraması için deney metodu.

TS EN ISO 5077

Tekstil - Yıkama ve kurutmada boyut değişmesinin tayini.
Bu standard belirli şartlarda yıkama ve kurutma işlemlerinin uygun bir kombinasyonuna tabi tutulan tekstil mamullerindeki (kumaşlar, hazır giyim ve diğer tekstil ürünleri) boyut değişmesinin tayini yöntemini kapsar.

TS EN ISO 6942

Koruyucu giyecekler - Isı ve yangına karşı koruma - Deney metodu: Işıma yoluyla yayılan ısı kaynaklarına maruz kalındığında malzeme ve malzeme birleşimlerinin değerlendirilmesi.
Bu standard, ışıma yoluyla ısı ışımaına maruz kalan ısıya karşı koruyucu giyecek için malzeme tepkisinin belirlenmesi amacıyla iki tamamlayıcı metodu (Metot A ve Metot B) kapsar.

TS EN ISO 9150

TS EN ISO 9151

Koruyucu elbise- Isı ve aleve karşı koruma-Aleve maruz kalmada ısı geçişinin tayini metodu.

TS EN ISO 9185

Koruyucu giyecekler-Erimiş metal sıçramasına karşı malzemelerin direncinin değerlendirilmesi.

TS EN ISO 13758-1

EN 9150

EN 13758